Hesaptut

Awesome Image
Awesome Image
TERCİH EDİYOR

840Bin

Kullanıcı

Hesap tut'un​

Özellikleri

Ön muhasebe hizmetleri, işletmelerin daha verimli ve karlı olmalarını sağlar. Doğru ve düzenli muhasebe kayıtları sayesinde işletmeler, maliyetleri kontrol altında tutabilir, gelirlerini artırabilir ve daha sağlam bir finansal yapıya sahip olabilirler.

Özellikleri

Ön Muhasebe Yönetimi

01

Cari Hesap Takibi

Cari hesap takibi, işletmelerin müşteri ve tedarikçileriyle olan mali işlemlerini izlemek ve yönetmek amacıyla kullanılan bir muhasebe uygulamasıdır.

02

Teklif Yönetimi

Teklif yönetimi, işletmelerin potansiyel müşterilere sundukları ürün veya hizmetler için hazırladıkları tekliflerin oluşturulması, yönetilmesi sürecidir.

03

Nakit Yönetimi

Nakit yönetimi, işletmelerin nakit akışını etkin bir şekilde planlama, izleme ve kontrol etme sürecidir. İşletmenin finansal sağlığını korumak ve operasyonlarını sürdürebilmek

04

Stok ve Depo Takibi

Stok ve depo takibi, işletmelerin malzeme, ürün ve hammadde envanterini etkin bir şekilde yönetmek için kullandığı sistematik bir süreçtir.

05

Ön Muhasebe Raporları

Ön muhasebe raporları, işletmelerin günlük finansal işlemlerini takip etmek ve genel muhasebe sistemine hazırlık yapmak için kullanılan temel raporlardır.

Özellikleri

E-Belge

Hesaptut

e-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura yerine elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan dijital bir belgedir.

Hesaptut

e-Arşiv

İşletmelerin elektronik ortamda fatura oluşturma, gönderme ve saklama süreçlerini yöneten sistemdir.

Hesaptut

e-İhracat Faturası

e-İhracat faturası, ihracat işlemlerinde kullanılan elektronik ortamda düzenlenen dijital bir faturadır.

Hesaptut

e-İrsaliye

Mal sevkiyatı sırasında düzenlenen ve elektronik ortamda oluşturulan dijital bir irsaliyedir.

Hesaptut

e-Serbest Meslek

Serbest meslek erbaplarının hizmetler karşılığında düzenledikleri makbuzların elektronik ortamdaki halidir.